top of page

Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Nordic Blush Beauty Lounge

Y-tunnus 2337759-9

Rovakatu 16 L1, 96100 Rovaniemi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Johanna Helppikangas-Tuominen

0443437797

info@nordicblush.com

 

3. Rekisterin nimi

Kauneushoitolan asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käytetään Nordic Blush Beauty Lounge hoitolan asiakassuhteen hoitamiseksi ja asiakasturvallisuuden takaamiseksi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on seuraavat asiakastiedot:

- asiakkaan nimi, syntymävuosi ja yhteystiedot

- ihosairaudet ja muut terveystiedot tarvittaessa, joilla voi olla vaikutusta

hoitomenetelmiin.

- annetut hoidot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkailta itseltään haastattelemalla asiakasta ja tiedot

tallennetaan sähköiseen asiakasrekisteriohjelmaan ja apuna käytetään paperista esitietolomaketta jonka asiakas täyttää.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa kerääminen ja tallentaminen asiakasjärjestelmään, mutta koska haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, toivomme että asiakas antaa vähintään yhteystietonsa käyttöömme.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:N ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisteriin on pääsy vain Nordic Blush Beauty Lounge henkilökunnalla.

Rekisteritietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella.

Asiakastietoja säilytetään 2 vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan asiakasrekisteriohjelmasta.

Rekisteriä käyttävät sitoutuvat vaitioloon tehtäviinsä liittyvissä asioissa tai tietoonsa tulleista luottamuksellisissa asioissa.

 

Aineisto on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallussa

 

Ajanvarausjärjestelmä Timman kautta tallentuneet henkilötiedot sijaitsevat Timma Oy:n tietokantapalvelimella, jonne ne on tallennettu salattuna ja suojattuna ulkopuoliselta pääsyltä. Timma Oy huolehtii osaltaan tietojen suojaamisesta ulkopuoliselta ja luvattomalta käytöltä

 

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa halutessaan.

Tarkastusta koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä Nordic Blush Beauty Loungessa. Rekisteröidyn henkilön henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen tietojen antamista.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön asiakaskäynnin yhteydessä. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivästystä. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa välitöntä poistoa asiakkuuden päätyttyä.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakasrekisteriä käytetään Nordic Blush Beauty Loungen markkinointiin

asiakkaille. Markkinointi tarkoittaa 1-6 kertaa vuodessa lähetettävää tiedotetta erilaisista hoitopäivistä ja/tai tarjouksista liikkeessä.

Markkinointilupa on kysytty asiakkaalta.

Asiakkaille on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Nordic Blush Beauty Lounge ei kerää eikä käytä tietoja markkinointi- tai mielipidetutkimuksiin.

bottom of page